English Deutsch Français Español
Cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Rímskokatolícky farský úrad

Farár ICLic. Daniel Lukačovič
   
tel. 7792339, mobil: 0949 465 624
e-mail vrbove.fara@gmail.com
webová stránka http://sites.google.com/site/farnostvrbove
sídlo Námestie svätého Cyrila a Metoda 5/6

Kláštor sestier premonštrátok

Provinciálna predstavená (vikárka) sr. Mgr. Akvína Pavlíková
predstavená kláštora sr. Mgr. Renáta Kňažíková
duchovný Mgr. Arnold Púchy
tel. 033/7792689
e-mail prem.vr@nextra.sk
webové stránky http://www.premonstratky.sk
sídlo Kláštor sestier premonštrátok, Jantauschova ulica 667/13

Združenie detí a mládeže, Gorazdík

Predseda Monika Šlauková
e-mail gorazdik@crossmail.sk
webová stránka  
sídlo Súkennícka 253/7
Evanjelická cirkev a. v.
Farár Mgr. Miroslav Jäger
Zborová dozorkyňa PhDr. Jana Miklášová
tel. - fax 7792441, 7718421, 7718422, mobil: 0918 828 299
e-mail czecavvrbove@stonline.sk vrbove@ecav.sk
webová stránka www.ecavvrbove.wgz.cz
Názov zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové
sídlo farského a seniorského úradu Gen. M. R. Štefánika 117/90