English Deutsch Français Español

ŠPORT


Stanovy Mestského futbalového klubu Vrbové

Článok 1
Názov a sídlo

  1. Mestský futbalový klub Vrbové (ďalej MFK) je dobrovoľným občianskym športovým združením na území mesta Vrbové.
  2. Sídlom MFK je: Športová ulica č. 1, Vrbové.
  3. MFK je riadnym členom SFZ.
  4. Politická činnosť v MFK je neprípustná.Úplné znenie stanov MFK Vrbové
Rozpis majstrovských futbalových zápasov - jeseň 2015
Rozpis na stiahnutie (dokument programu Word 1997-2003/233 kB)