English Deutsch Français Español
Školy
I. ZŠ so ŠKD a SŠ Školská
Adresa Školská 1006/4
Zriaďovateľ mesto Vrbové
Telefón 033/7718008 - sekretariát
033/7792234 - školská jedáleň
033/7718007, 0911206072 - riaditeľ
Fax 033/7718007
Email / webstránka zsvrbove@zsvrbove.sk
www.zsvrbove.sk
Riaditeľ Ing. Jaroslav Tomčík riaditel@zsvrbove.sk

II. ZŠ s ŠKD a SŠ Komenského
Adresa Komenského 1120/2
Zriaďovateľ mesto Vrbové
Telefón 033/7792470
Fax 033/7792470
Email / webstránka zskomenskehovrbove@gmail.com
www.zskomvrbove.edu.sk
Riaditeľ Mgr. Viera Hankócyová

Materská škola s elokovaným pracoviskom
Adresa Sídlisko 9. mája (SŠ)
Súkennícka 1 (ŠS)
Zriaďovateľ mesto Vrbové
Telefón 033/7792314
033/7792815
Fax  
Email / webstránka www.msvrbove.sk
info@msvrbove.sk
Riaditeľ Stanislava Šimová

Cirkevná ZUŠ sv. Gorazda
Adresa Beňovského 371/45
Zriaďovateľ Trnavská arcidiecéza
Telefón 033/7792215
Fax 033/7792215
Email / webstránka riaditel@czusvrbove.sk
www.czusvrbove.sk
Riaditeľ Roman Zima

Spojená škola
Adresa Námestie sv. Cyrila a Metoda 9
Zriaďovateľ KŠÚ Trnava
Telefón 033/7792324
Fax 033/7792324
Email spojenaskola@gmail.com
Riaditeľ Mgr. Darina Babničová

Gymnázium Jána Baltazára Magina
Adresa Beňovského ulica 358/100
Zriaďovateľ VÚC Trnava
Telefón 033/7791495
0905962890
Fax 033/7791500
Email / webstránka gymvrbove@zoznam.sk
www.gvrbove.edu.sk
Riaditeľ PaedDr. Ing. František Glos, PhD.