English Deutsch Français Español
Infozákon
Poskytovanie informácií v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

Dokument vo formáte doc (46 kB) alebo pdf (59 kB)