English Deutsch Français Español
Dôležité telefonické kontakty
Kam Telefón Poznámka
SOS 112  
Záchranná služba 115, 16 115  
Polícia 158  
Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Vrbové 7792 333  
Hasiči 150  
Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové 0907 540 442
0915 146 810
0910 603 919
0907 224 135
0904 863 619
veliteľ Matúš Švarc
strojník Marián Bobek
preventivár Matej Mego
predseda Viliam Boor
tajomník Ing. Filip Gono
Poruchy dodávky vody, Poruchy kanalizácie 7910 286  
Poruchy dodávky elektriny 0800 111 567 bezplatná telefónna linka
Poruchy dodávky plynu 0850 111 727  
Poruchy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v meste Vrbové 7792 201

0905 960 528
kancelária útvaru miestneho hospodárstva MsÚ
Ladislav Záhorec
Poruchy káblovej televízie 0902 441 588
PetroComp
Vybavovanie pohrebov 7792 201

0905 961 213
kancelária útvaru miestneho hospodárstva MsÚ - Mária Madžová
nonstop