English Deutsch Français Español
Mestská knižnica Vrbové
 mestská knižnica

Sídlo mestskej knižnice budova II. ZŠ na Jantauschovej ulici

tel.: 033/7301838
sídlo: Areál II.ZŠ, Jantauschova ulica - vchod oproti kláštoru
úradné hodiny: Pondelok - piatok 12.00-18.00
Knižničiarka Bianka Dingová


Mestská knižnica vo Vrbovom plní významné úlohy v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania obyvateľstva. Knižnica nadobúda a sprístupňuje knižničný fond v súlade so svojím poslaním s prihliadnutím na potrebu používateľov a s ohľadom na ekonomické sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva.

V rámci svojho zamerania:

a) zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničné dokumenty

b) poskytuje komplexné knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj výchovy, vzdelávania, školstva a kultúry,

c) zabezpečuje systematické zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie bibliografických a faktografických informácií, buduje a sprístupňuje sekundárne informačné fondy.

Knižničný fond tvorí primárny fond - knihy, noviny, časopisy, mapy, dokumenty, a sekundárny fond - lístkové a online katalógy, bibliografie

Mestská knižnica poskytuje informačné služby širokej verejnosti v týchto oddeleniach:
 • oddelenie pre dospelých čitateľov
 • čitáreň novín a časopisov
 • oddelenie pre deti a mládež
Služby mestskej knižnice
Knižnica poskytuje používateľom tieto služby:


Výpožičné služby:
 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky),
 • výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice, využívanie fondu príručnej knižnice (prezenčné výpožičky),

Bibliograficko-informačné služby:
 • poskytovanie jednorázových bibliografických informácií (ústne, písomne, telefonicky)
 • poskytovanie faktografických informácií

Elektronické služby:
 • aktualizácia údajov v sekcií mestskej knižnice na webovej stránke mesta
 • bezplatný prístup na internet prostredníctvom knižnice (maximálne však na 1/2 hodinu)
 • sprístupnenie osobného počítača individuálnym používateľom na písanie a vytváranie vlastných dokumentov.

Služby tlače:
 • sprístupnenie tlačiarne pre potreby tlače dokumentov z počítača
  za poplatok 0,07 € (2 Sk) na stranu.Poznámka:

Výpožičná doba dokumentu je 31 dní.
Používateľ môže mať najviac vypožičaných 10 knižničných jednotiek.
Výpožičnú dobu je možné na požiadanie predĺžiť, ak o požičanie knižničných dokumentov nežiada iný čitateľ a to najviac o ďalších 31 dní
Cenník služieb a sankčných poplatkov
registrácia nového čitateľa - vydanie čitateľského preukazu dopelí čitatelia 1,00 € (30,13 sk)
deti, študenti, vojaci, dôchodcovia a nezamestnaní 0,50 € (15,06 sk)
tlač (strana A4)   0,07 € (2 sk)
nevratenie knižných jednotiek v termíne I.upomienka 0,20 € (6,03 sk) + poštovné
II.upomienka 0,70 € (21,09 sk) + poštovné
III.upomienka 0,80 € (24,10 sk) + poštovné
IV.upomienka 1,00 € (30,1260 sk) + poštovné

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný poriadok mestskej knižnice vo Vrbovom, ktorého súčasťou je aj výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania dokumentov, pravidlá správania sa v priestoroch mestskej knižnice a ochrany knižničného majetku. Jeho náplňou sú informácie o registrácii čitateľa a vedení čitateľského preukazu, poplatkoch za služby, sankciach za nedodržanie výpožičného poriadku a iné. Viac v kompletnom znení knižničného a výpožičného poriadku ...prejsť na úplné znenie knižničného a výpožičného poriadku
Predaj kníh a suvenírov v mestskej knižnici


Cenník kníh
kniha autor obálka cena v € cena v Sk
Vrbovský historický fotoalbum -
Vrbové a Vrbovčania
objektívom Jozefa Sudoru (1904 - 1964)
Ľubomír Bosák, Patrik Kýška 20 € 600 Sk
Vrbovská ročenka 2014 -
VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI
Ľubomír Bosák, Patrik Kýška 3 € 90 Sk
Vrbovské letopisy - História mesta Vrbové v dátach Ľubomír Bosák, Patrik Kýška 15 € 450 Sk
Gorazd, syn tatranskej zeme, publikácia vydaná k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko 2 € 60 Sk
Vrbovská ročenka 2013 - VRBOVÉ A BEŇOVSKÝ

Vypredané
Ľubomír Bosák, Patrik Kýška ---- ----
Obrana slávnej župy trenčianskej Ján Baltazár Magin 7,63 € 230 Sk
Liečivé pramene Piešťan M.F.Marschall 3,32 € 100 Sk
Vrbové a Beňovský

Vypredané
PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
---- ----
Móric Beňovský - Legenda a skutočnosť

Vypredané
PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
---- ----
Život a dielo vrbovského rodáka J.B.Magina PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
2,32 € 70 Sk
Pamäti a cesty I Móric August Beňovský 13,28 € 400 Sk
Pamäti a cesty II Móric August Beňovský 13,28 € 400 Sk
Mestečko naše Vrbové

Vypredané
PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
---- ----
Móric Beňovský - cestovateľ, vojak a kráľ

Vypredané
PhDr. Michal Kocák, CSc. ---- ----
Pamiatky Vrbového

rozobrané
PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
---- ----
Vrbovské letopisy

rozobrané
PhDr. Ľubomír Bosák ---- ----
Piešťany, Vrbové
mapa miest

rozobrané
GARP Slovakia ---- ----

Cenník suvenírov
suvenír obrázok cena v € cena v sk
vrbovský dukát Karol Nižňanský
2 € 60,25 Sk
minca Emanuel
2 € 60,25 Sk
vrbovský dukát Móric Beňovský
2 € 60,25 Sk
pohľadnice   0,17 € 5 Sk
pohľadnica Mesto Vrbové 0,17 € 5 Sk
pohľadnica M.Beňovský 0,17 € 5 Sk
obálka J.B.Magin 0,90 € 27 Sk
korešpondenčný lístok J.B.Magin 0,46 € 14 Sk
CD Prišiel ten čas veselý
4,98 € 150 Sk
vrbovský dukát Móric Beňovský
Vypredané
---- ----
vrbovský dukát Ján Baltazár Magin 2 € 60,25 Sk
zlatý vrbovský dukát Dr. Pavol Jantausch
Vypredaný
---- ----
vrbovský dukát Dr. Pavol Jantausch 2 € 60,25 Sk
vrbovská bronzová medaila 19,92 € 600 Sk