English Deutsch Français Español
Mestské inštitúcie
Domov Klas, n. o.
Riaditeľka Mgr. Eva Juhásová
tel.-fax 033 / 7791 602
mobil 0904 959 626
e-mail ddklas@mail.t-com.sk
sídlo Námestie svätého Cyrila a Metoda 6/8
úradné hodiny Pondelok - piatok 8.00-16.00