English Deutsch Français Español
Predaj kníh v mestskej knižnici Vrbové
Vrbovský historický fotoalbum - Vrbové a Vrbovčania objektívom Jozefa Sudoru (1904 - 1964)
Vrbovský historický fotoalbum

Názov diela: Vrbovský historický fotoalbum - Vrbové a Vrbovčania objektívom Jozefa Sudoru (1904 - 1964)
Autor: Ľubomír Bosák, Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové
Rok vydania: 2014

Cena: 20 €

Vrbovská ročenka 2014 -
VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI - Miscellanea Vrboviensia
Vrbovská ročenka 2014

Názov diela: Vrbovská ročenka 2014 - VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI - Miscellanea Vrboviensia
Autor: Ľubomír Bosák, Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové
Rok vydania: 2014
Cena: 3 €

Čítať obsah

Vrbovské letopisy - História mesta Vrbové v dátach
Vrbovské letopisy

Názov diela: Vrbovské letopisy - História mesta Vrbové v dátach
Autor: Ľubomír Bosák, Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové
Rok vydania: 2013

Cena: 15 €

Gorazd, syn tatranskej zeme,
publikácia vydaná k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko
Gorazd, syn tatranskej zeme

Názov diela: Gorazd, syn tatranskej zeme, publikácia vydaná k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko
Vydalo: Mesto Vrbové
Rok vydania: 2013

Cena: 2 €

Vrbovská ročenka 2013 - VRBOVÉ A BEŇOVSKÝ
Vrbovská ročenka 2013

Názov diela: Vrbovská ročenka 2013 - VRBOVÉ A BEŇOVSKÝ
Autor: Ľubomír Bosák, Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové
Rok vydania: 2012

Vypredané

Obrana slávnej župy trenčianskej
obrana zupy trencianskej

Názov diela: Obrana slávnej župy trenčianskej a mesta tohože mena
Autor: Ján Baltazár Magin
Vydalo: Vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci so Slovenským historickým ústavom MS
Rok vydania: 2002 (originál z roku 1723)

Cena: 7,63 €

Liečivé pramene Piešťan
liecive pramene

Názov diela: Liečivé pramene Piešťan
Originálny názov: Die heilquellen von Póstény
Autor: M.F.Marschall, doktor medicíny a chirurgie
Vydalo: Balneologické múzeum Piešťany
Preklad diela do slovenčiny: Elena Linzbothová
Preklad state do nemčiny: Elena Linzbothová
Rok vydania: 2002
pôvodné vydanie: 1838

Cena: 3,32 €

Vrbové a Beňovský
vrbove a benovsky

Názov diela: Vrbové a Beňovský
Popis diela: Stručná história mesta a životopis jeho najslávnejšieho rodáka
Autori a editori: PhDr. Ľubomír Bosák a PaedDr. Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové. Prvé vydanie, náklad 500 kusov, počet strán: 112
Jazyková spolupráca: Mgr. Mária Adamcová
Rok vydania: 2005

Vypredané

Móric Beňovský - Legenda a skutočnosť
Móric Beňovský - Legenda a skutočnosť

Názov diela: Móric Beňovský - Legenda a skutočnosť
Popis diela: Zborník referátov z odbornej konferencie o Móricovi Beňovskom, ktorá sa uskutočnila vo Vrbovom 10.októbra 2006
Zostavitelia a zodpovední redaktori: PhDr. Ľubomír Bosák a PaedDr. Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové. Prvé vydanie, náklad 500 kusov, počet strán: 118
Preklad do anglického jazyka: Mgr. Peter Remiš
Tlač: LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava
Rok vydania: 2007

Vypredané

Život a dielo vrbovského rodáka J.B.Magina
Život a dielo vrbovského rodáka J.B.Magina

Názov diela: Život a dielo vrbovského rodáka J.B.Magina
Popis diela: Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia, ktoré sa uskutočnilo 17.septembra 2004 vo Vrbovom
Zostavili: PhDr. Ľubomír Bosák a PaedDr. Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové. Prvé vydanie, náklad 500 kusov, počet strán: 72
Rok vydania: 2004

Cena: 2,32 €

Pamäti a cesty I
Pamäti a cesty I

Názov diela: Pamäti a cesty I
Autor: Móric August Beňovský
Vydalo: vydavateľstvo LÚČ Bratislava, počet strán: 320
Anotácia: Rozprávanie grófa Mórica Augusta Beňovského, rodáka z Vrbového, nieje slovenskému čitateľovi neznáme. Toto vydanie je však vzácne tým, že je to prvý slovenský preklad francúzskej pôvodiny, obohatený značným poznámkovým aparátom slovenských historikov. Pamäti sú farbistým rozprávaním o osudoch neobyčajného človeka - vrbovského šľachtica, účastníka poľského protiruského odboja, poslaného na základe dekrétu cárovnej Kataríny II. do vyhnanstva na polostrov Kamčatka. Ani jeden slovenský autor pred Beňovským nezožal taký literárny úspech ako práve on, a po ňom sa to tiež podarilo málokomu. Azda najvýstižnejšie o ňom píše poľský historik Leon Orłowski, ktorý tvrdí, že Beňovský mal rovnako veľa predností, ako i negatívnych vlastností: "...bol súčasne človek, vojak, sprisahanec, politik, bezočivý dobrodruh, korzár, Don Juan i milovaný manžel, inteligentný organizátor i chvastúň, štedrý veľký pán a často bezmála žobrák, nadovšetko však človek nezlomnej vôle, obdarovaný veľkou odvahou i fantáziou, stvorený rozkazovať, vzbudzujúci bezhraničnú nenávisť a takisto oddanosť.
Rok vydania: 2006

Cena: 13,28 €

Pamäti a cesty II
Pamäti a cesty II

Názov diela: Pamäti a cesty II
Autor: Móric August Beňovský
Vydalo: vydavateľstvo LÚČ Bratislava, počet strán: 336
Anotácia: Pokračovanie pamätí, obsahujúce denník z cesty po mori z polostrova Kamčatka do Kantonu v Číne Mórica Beňovského, pokračovanie druhého dielu z I. zväzku. Pamäti sú farbistým rozprávaním o osudoch neobyčajného človeka - vrbovského šľachtica, účastníka poľského protiruského odboja, poslaného na základe dekrétu cárovnej Kataríny II. do vyhnanstva na polostrov Kamčatka.
Rok vydania: 2006

Cena: 13,28 €

Mestečko naše Vrbové
Mestečko naše Vrbové

Názov diela: Mestečko naše Vrbové
Popis diela: História Vrbového v datách v kontexte slovenských dejín
Autori a editori: PhDr. Ľubomír Bosák a PaedDr. Patrik Kýška
Preklad cudzojazyčných textov: Mgr. Milan Jelenek, Mgr. Peter Adam, Mgr. Ružena Gejdošová, PhDr. Jana Dobrovodská, PhDr. Ema Kramáriková Maggiová, Blanka Vančíková
Fotografie: Ernest Koppon, Tomáš Lacika, Ondrej Mitter, Patrik Kýška, Eva Janáková, Vladimír Hulvan a ďalší
Vydalo: Mesto Vrbové
Rok vydania: 2008

Vypredané

Móric Beňovský - cestovateľ, vojak a kráľ
Móric Beňovský - cestovateľ, vojak a kráľ

Názov diela: Móric Beňovský - cestovateľ, vojak a kráľ
Zostavil: PhDr. Michal Kocák
Fotografie: Helena Rusnáková, Mestský úrad Vrbové, ALU Matica slovenská
Vydalo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
Rok vydania: 1997

Vypredané

Pamiatky Vrbového

Názov diela: Pamiatky Vrbového
Autori: PhDr. Ľubomír Bosák a PaedDr. Patrik Kýška
Vydalo: Mesto Vrbové pri príležitosti 35. výročia udelenia štatútu mesta
Rok vydania: 2002

rozobrané

Vrbovské letopisy, chronológia histórie Vrbového

Názov diela: Vrbovské letopisy, chronológia histórie Vrbového
Autor: Ľubomír Bosák
Vydalo: Mesto Vrbové pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o Vrbovom ako mestečku
Rok vydania: 1998

rozobrané

Piešťany, Vrbové - mapa miest

Názov diela: Piešťany, Vrbové - mapa miest
Zostavil: GARP Slovakia

rozobrané